başarı serüveni

İşletmeler, ister yeni bir oluşum olsun ister yıllardır kendini kanıtlama çabasında olsun, pek çok sebepten başarısız olabilmektedirler. Çoğu durumda, müşteriler –ya da eski müşteriler diyebiliriz- neyin yolunda gitmediğini işletme sahiplerinden çok daha iyi anlayabilmektedirler. İşletme sahiplerinin kınamaya meyilli oldukları ve her zaman şüphe ile yaklaştıkları birimler; bankalar, devlet ya da güvensiz iş ortaklarıdır. İşletme sahiplerinin bir diğer işletme sahibini parmakla gösterdiği çok nadir görülen bir durumdur. Elbette, işletme sahiplerinin kontrolü dışında olan korkunç derecede hatalı devam eden süreçler olabilir; fakat  diğer azınlıkta olmak için bazı örnekler de yok değil. Aşağıda işletmelerin neden başarısız olduklarına dair, deneyim ve gözlemlere dayanarak belirlenmiş, 5 adet neden sıralanmaktadır :

başarı serüveni 2

  1. Operasyonel sıradanlık bir işletmeyi başarısızlığa sürükler. Hiçbir işletme sahibi kendi işletmesinin operasyonel yapısını sıradan olarak tanımlamaz. Fakat herkes ortalamanın üstünde olamaz. İşletmenin ortaya koyduğu işe ve bulunduğu sektöre göre değişkenlik gösterse de, pazarda belli bir derece kaydetmiş her işletme için kendini tekrar etmek ve şirketin iş akışlarını etkileyecek hatalı yönlendirmelerde bulunmak oldukça kriktik durumların ortaya çıkmasına sebep olacaktır.
  2. Verimsizlik yaratan bir organizasyon yapısının yerleşmesi başarısızlığın temellerini oluşturan bir diğer etkendir. Kira, çalışanlar ve işletme varlıkları gibi giderler için yüksek ödemeler yapmak verimsizliği tetiklemektedir. Ekonominin durumuna göre refleksif bir tavır olarak işletmeler bazı kararsızlıklar ve istikrarsızlıklar gösterebilir. Bu durumda işletmeler başarısız bir sonuç olarak ekonomi dışı kalabilir.
  3. Yönetimin işlevsizliği işletmeyi hızla başarısızlık yoluna sokar. Odaklanma sorunu, vizyonsuzluk, plansızlık, bir standardın oturtulamamış olması gibi durumlar yönetimin yetersiz kalmasına sebep olur. Böyle bir ortamda hatalı karar verme riski oldukça yüksek olur ve organizasyonu bir karmaşaya sürüklemekten başka bir sonuç beklenemez.
  4. Birbirini takip eden planların olmaması işletmenin başarısızık sebeplerinden bir başkasıdır. Şirket sahibinin işe alımlarda yakınlarını kayırması, güç müdaleleri, şirket için önemli olan çalışanlarının yerini daha düşük kapasiteli birinin alması gibi sebepler pek çok aile şirketinin gelecek nesillerde devam edememesinin sebebi olarak gösterilebilir.
  5. Pazardaki düşüş de işletmelerin başarısını etkilemektedir. Örneğin; teknolojinin gelişmesiyle kitap ve müzik marketlerin üzerindeki ilgiyi kaybetmesi, müşteri talebinin azalması, büyük şirketlerle rekabetin düşmesi gibi sonuçlar bu tarz işletmelerinin sayısının her geçen gün azalmasına sebep olmaktadır.

No Comments so far.

Leave a Reply