kobiler neden başarısız olur

Küçük işletmelerin sürekli olarak para kaybettiğine dair haberlere zaman zaman hepimiz maruz kalırız. Küçük işletmelerin para kaybetme sebepleri ya müşterilerinin iflas etmesi ya da değişen faiz oranlarından dolayı kendilerine tazminat borcu olan bankaların geciken ödemeleridir. Güvenilir müşterilerinin her birinin batmasından dolayı küçük işletmeler 10.000 euro üzerinde para kaybetmektedir. Bu demek oluyor ki geçtiğimiz beş yıl boyunca satın alımları çöken küçük işletmelerin %76’sı para kaybetmiştir. Araştırmalara göre, müşterilerinin finansal pozisyonunu anlamak için başarısızlığın pek çok küçük işletmeye pahalıya mal olduğu kanıtlanmış bir gerçektir. Küçük işletme sahiplerinin yarısından fazlası, müşterilerinin potansiyel problemlerini öngörebilmek adına her yıl düzenli olarak müşterilerinin kredi değerlendirmelerini kontorl ettiklerini söylüyorlar. Tüm bunların yaşanmasına engel olmak için, firmaların müşterileri ile olan yakın lişkilerini devam ettirmeleri ve potansiyel kredi problemlerine dair en ufak bir ipucunun dahi peşini bırakmamaları ya da ticaret sigortası yaptırmaları gerekmektedir.

 

Küçük işletmelerin para kaybetmelerinin bir diğer nedeni de nitelikli çalışan işe almamasıdır. Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ’ler), zorlu rekabet koşullarıyla mücadele edebilecek yeterli iş gücüne ve yeteneğine sahip değildir. Firmaların %60’ı şunu savunuyor ki, çalışan ekibin sadece üçte biri çalışma süreçlerinde tam anlamıyla efektif ve etkili olabiliyor. Bir çalışanın görüş açısından ise; gelişim fırsatlarının iyi görünmesi nedeniyle daha iyi teklif veren bir başka firmayı tercih etmek kaçınılmazdır. Görünen o ki; küçük işletme sahipleri, nitelikli çalışan işe alma süreçlerinde yanlış yönlendiriliyor.

kobiler neden başarısız olur 2

Para Kaybetmeden Nasıl Daha Verimli Olurum?

 

Günümüzde pek çok işletme, iş süreçlerini her an aksatabilecek olan işten çıkmalar, yeni işe alımlar ve alışma süreçleri, müşteri kaybetme ya da yeni müşteri keşfetme gerekliliğinin doğması gibi durumların otomatikleştirilmesi yoluna gitmektedir. Bu da ancak işletme süreçleriyle baştan sona entegre edilebilecek yazılımlarla mümkündür. Modern dünyanın olmazsa olmazı hale gelen online ortamlar adaptasyonu iş dünyasında da en çok tercih edilen kriterlerden biri olmuştur. Önceleri yalnızca büyük işletmeler tarafından elde edilebilecek ve uyum sağlayabilecek çözümler olarak düşünülen bu online tabanlı yazılımlar, artık büyükten küçüğe her ölçekte işletmenin iş süreçlerine uyarlanabilmektedir.

No Comments so far.

Leave a Reply