Warning

Günümüzün trend sektörlerinden iki tanesi olan elektronik ticaret ve dijital pazarlamaya olan ilgi her geçen gür atıyor. Satış ve reklam birbirinden ayrı düşünülemez. Bu nedenle ürününüzün / hizmetinizin bilinirliğini ve tercih edilirliğini arttırmak en önemli; ama bir yandan da en zor süreçtir. Bu nedenle, internet ortamında ürün ya da hizmet satışı yapan ticaret insanlarının kafalarında ortak bir soru oluşuyor : “Ürünümün / hizmetimin reklamını yaparken özelliklerini mi yoka faydalarını mı öne çıkarırsam daha etkili bir satış yapabilirim?”

 

Özellikler ve Faydalar Arasındaki Farklar Nelerdir?

Özellikler, ürünlerinizle ilgili olarak ne yapabilir, ölçüleri nelerdir, nasıl çeşitleri vardır gibi yüzeysel ifadeler şeklinde tanımlanır.  Faydalar, daha çok sonuçları ifade eder. Pek çok özelliğin fayda gibi ifade edilmesi nedeniyle, özellikler ve faydalar arasındaki farkları söylemek oldukça zordur. Avantajlar, özellikler ile faydalar arasında bir aracı gibidir; özelliklerin en nihayetinde faydaya dönüştüğü yolculuk avantajlar üzerine kuruludur. Özellikler ve faydalar arasındaki en büyük fark, ilişkilendirilmiş hedef kitlenin duygusal seviyesinde bir etki yaratabilmektir. Nitekim, her hedef kitlesi, karşı karşıya kaldığı bir problemin en hızlı şekilde çözüme ulaştırılmasına büyük önem verir.

Basitçe özetlemek gerekirse; “özellikler ürünün ne yaptığı ve faydalar kullanıcının elde ettiğidir.” diyebiliriz. Özellikler ürünün pratik bilgileri ve ayrıntılarıdır. Faydalar, bu ürünle müşterinin hayatına yaptığınız katkılardır.  Bu nedenle, ancak faydalardan bahsettiğiniz zaman hedef kitlenizin ürününüzle bir bağlantı kurmasını sağlayabilirsiniz. Ürünün gerçekte ne yaptığını anlatan özellikleri ile birlikte; herbir özelliğin neden var olduğunu ve ne tarz problemleri çözdüğü, neden bu özelliğin bu problemi diğer alternatif ürünlerden daha iyi çözdüğünü, bu problem çözüldüğünde müşterinizin nasıl bir fayda elde edeceğini, müşterinizi motive edecek ürünün cezbedici taraflarını ve elde edilen fayda ile müşteride ne büyüklükte bir duygusal etkiye yol açacağını anlatmanız, hedef kitlenizi satın alma davranışına bir adım daha yaklaştıracaktırç.

Özellik Anlatır Fayda Satar2

Sonuç olarak…

Ürünlerinizin özelliklerine ya da faydalarına odaklanarak nasıl satış yapacağınızı öğrenmek sabır ve zaman isteyen bir süreçtir. Etrafınızdaki örnekleri ya da daha önceki deneyimlerinizi dikkate alarak kendi yeteneklerinizi geliştirebilir ve reklam süreçlerinizi mümkün olduğu kadar avantajlı bir şekilde yönetmeye öncelik verebilirsiniz. Ürünlerinizin özelliklerinin ve faydalarının bir listesini hazırlayabilir; bu listeleri her hedef kitleniz için özel olarak tekrar tekrar düzenleyebilirsiniz. Böylece siz de ürünlerinize farklı açılardan bakabilmek ve müşterilerinizle daha iyi bir iletişim kurabilmek için yeni bir yol edinmiş olursunuz.

No Comments so far.

Leave a Reply